Satsa på en bra centrifugalpump

Inom vissa branscher så är det bra att ha en centrifugalpump. Med en centrifugalpump kan man transportera och pumpa upp olika ämnen. En centrifugalpump är en tryckstegringspump av rotodynamisk typ. Det är centrifugalkraften som gör att det blir som ett differenstryck mellan inlopp och utlopp och vätskan börjar komma i rörelse. Det är bra att ha denna sorters pump om man ska transportera vätskor som är lågviskösa. Om det är så att du är i behov av centrifugalpumpar för ditt arbete, så finns det flera varianter av den hos företaget Telfa. De erbjuder dessutom flera andra sorters pumpar i sitt sortiment. Det är inom en mängd branscher och yrken som det kan behövas olika pumpar för olika saker.

Välj mellan flera olika centrifugalpumpar

Hos Telfa finns det inte bara en centrifugalpump, utan flera olika. En centrifugalpump kan oftast användas inom kemisk industri, pappersbruk, läkemedelsindustrin, raffinaderier med mera. Där finns det ofta ett behov av att transportera farliga vätskor på ett säkert sätt. En centrifugalpump är bra fr att bland annat transportera saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, lut, metanol, flygfotogen, olja, bioolja och råterpentin. Sedan går det även att nyttja centrifugalpumpar på andra sätt. Det eftersom det går att använda den som processpump, cirkulationspump, syrapump, API-pump, biooljepump, oljepump, kylvattenpump och Atexpump. Eftersom dessa centrifugalpumpar inte har en axel så är de ’ven läckagefria. Det gör att de är perfekta för att transportera lite farligare ämnen. Om du vill veta mer om dessa pumpar, eller se resten av pumputbudet, besök då Telfas hemsida.