Skylta ut brandfarliga vätskor på industrier

Är det så att ni hanterar brandfarliga vätskor på ert jobb på industri? Då är det extremt viktigt att ni förvarar dem på ett bra sätt, samt sätter upp varningsskyltar för dessa. Ni kan hitta bra skyltar hos Brandexperten, läs mer här. När det gäller brandfarliga vätskor så är det som så att de bör stå skyddat. Det så att ingen kommer åt dem. Dessa vätskor kan nämligen göra stor skada om det är så att det börjar brinna i dem.

Det finns skyltar att sätta på skåpet där de står så väl som det finns bra klistermärken att sätta direkt på behållare. Man gör detta för att dels varna utomstående som kommer på besök. Men det är minst lika bra påminnelse för de som jobbar på arbetsplatsen där dessa finns. Vätskor som är brandfarliga förekommer både i vanliga hem så väl som att de kan finnas på olika arbetsplatser.

Vad finns det för vätskor som är brandfarliga?

När man talar om brandfarliga vätskor, så finns det flera olika typer. Det finns fyra klasser av brandfarliga vätskor och några av dem är mer brandfarliga än andra. Det finns flera vanliga vätskor så som aceton, etanol, metanol och bensin, som är brandfarliga. Sedan så finns det även i lösningsmedel och en del olika bränslen. Om man har sådan vätska hemma, i privatbostad, så är det max 100 liter som gäller. En del brandfarliga vätskor är för uppvärmning och då får man ha 10 000 liter hemma.

Men alla vätskor som är brandfarliga måste förvaras utom räckhåll för både barn och djur. Så det är viktigt att även hemma märka upp med varningsskylt samt gärna låsa in dem. Det så att ingen råkar få tag i dem av misstag. Det kan vara svår att veta att en flaska utan varning innehåller farliga saker.